Obchodní podmínky

1. Provozovatel - kontakt

Provozovatelem internetového obchodu www.elektrosvitidla.eu je:

Elektro svítidla s.r.o.
IČ: 26045338 DIČ: CZ26045338

Kontakty:
Benešovská 89
390 03 Tábor
tel: 385 721 144
fax: 381 210 968
-------------------------------------------------------------------------------
www.elektrosvitidla.eu a www.elektrosvitidla.cz
obchod(@)elektrosvitidla.cz

 

 2. Jak nakupovat?

Je to jednoduché, stačí u produktu kliknout na tlačítko do košíku, případně před tímto krokem můžete uvést počet kusů, pokud máte zájem o více kusů daného produktu. Můžete vybírat další položky v našem e-shopu a v momentě, kdy chcete objednat zboží v košíku, stačí kliknout na položku OBJEDNAT v pravém horním rohu stránky. Nyní můžete ještě upravit počet položek, případně nějakou položku z objednávky odstranit. Klikněte na tlačítko objednat a postupujte dle instrukcí.

3. Jak nakoupit levněji?

Pokud chcete odebrat zboží v hodnotě 8 000 KČ a více, můžete nás kontaktovat a pokusíme se Vám nabídnout ještě nižší cenu. Kontaktovat nás můžete na e-mailu: obchod@elektrosvitidla.cz, vždy uveďte přesný název produktů a počet, pro které chcete udělat zajímavější cenu.

4. Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.elektrosvitidla.eu. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky a novým občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.)

 

VYMEZENÍ POJMŮ:


Spotřebitelská smlouva – je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.
Dodavatel/prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
Kupující - zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.
Kupující - spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
Kupující – který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají.
Kupní smlouva – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.
Momentem uzavření kupní smlouvy je kupující vázán obchodními podmínkami a kupující s nimi vyjadřuje souhlas. Kupující je na tuto skutečnost dostatečným způsobem upozorněn před odesláním své objednávky, v opačném případě nelze po kupujícím vymáhat vázanost těmito obchodními podmínkami.
Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má tak možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

PLATEBNÍ PODMÍNKY: 

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu prodávajícím v okamžiku potvrzení objednávky a jsou závislé na platných cenách v okamžiku přijetí objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na písemné, faxové nebo e-mailové objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout (více též v ujednání o právu prodávajícího odstoupit od smlouvy). Při ústní nebo telefonické objednávce je vždy kupujícímu sdělena platná cena pro danou objednávku. 

Platební podmínka je platba v hotovosti při předání předmětu plnění nebo možnost využití dalších způsobů plateb, které jsou uvedeny níže. Prodávající je oprávněn požadovat před dodávkou zálohu ve výši až 100 % hodnoty objednávky (zejména atipické zboží, nebo zboží na objednávku). V případě, že je záloha požadována, je vystaven doklad "Zálohová faktura - daňový doklad". Po dodání zboží je na daňovém dokladu hodnota zálohy odečtena.

 Způsoby plateb:
- platba v hotovosti: při převzetí zboží od přepravní společnosti nebo od naší zavážky nebo při platbě v naší vzorkovně. 
- platba převodem - znamená možnost zaplatit na náš bankovní účet a to před samotným dodáním zboží. Pokud zvolíte v objednávce tento způsob platby, po dokončení objednávky Vám budou nabídnuty podklady pro provedení platby (číslo účtu, částka, variabilní symbol - č. faktury). Samozřejmostí je vystavení zálohové faktury. Zboží Vám bude expedováno po připsání platby na náš účet již s fakturou, kde bude tato zálohová platba odečtena.
- platba na dobírku - zboží včetně faktury Vám doručíme, platíte objednávku vždy při předávání zboží

DODACÍ PODMÍNKY: 

Dodávky předmětu: plnění budou dle dostupnosti jednotlivých produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, obvykle 2 -14 pracovních dnů u běžných položek. Dodací lhůta je s ohledem na množství zboží závislá na výrobcích, zda mají zboží vyrobeno a na skladě. Dodací lhůty se liší podle výrobců. Přesný termín dodání je Vám samozřejmě sdělen na Vaši písemnou výzvu. Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na uvedenou adresu. Součástí dodávky není instalace předmětu plnění. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající. Zásilka se zbožím standardně obsahuje daňový doklad (fakturu), návod na používání výrobku v českém jazyce.
Zpravidla 24 hodin před odesláním jste telefonicky či mailem informováni o odeslání a předpokládaném termínu doručení.

Vrácení zboží ve 14denní lhůtě od 1. 1. 2014

V případě, že jste spotřebitel, máte dle § 1829 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) právo zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu, a to do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží. Nárok máte i v případě, že objednávku učiníte po internetu s osobním odběrem v naší vzorkovně.

V případě, že nejste spotřebitel, tedy zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení vám nevzniká, neboť zákon tuto možnost neuvádí.

V případě že hodláte nakoupit více kusů jednoho zboží, doporučujeme zakoupit vzorek, který pak případně je možný dle obč. zákona vrátit do 14 dnů zpět. Po odsouhlasení zakoupit další množství. Vyhrazujeme si právo nepřijmout zpět více kusů jednoho typu zboží . Toto považujeme za odsouhlasení tvaru, typu či povrchové úpravy.

Vracené zboží prosíme dobře zabalte, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.

Prosíme, uveďte zboží pokud možno do původního stavu, předejdete tím možnému snížení vrácené částky o náklady vynaložené na uvedení zboží do původního stavu.

Peníze za zboží Vám zašleme na Váš bankovní účet co nejdříve, nejpozději do 14 dnů od dnů od odstoupení od smlouvy, ne však dříve než dojde k doručení vraceného zboží zpět na naší vzorkovnu ( případně než prokážete, že vracené zboží nám již bylo odesláno). Náklady na vrácení zboží jsou v tomto případě na straně kupujícího.

Obal není předmětem koupě ani součástí koupené věci. I přesto má Elektrosvítidla, s.r.o.  právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Tyto náklady jsou vždy individuálně posouzeny a jako takové jsou poté zákazníkovi naúčtovány a započteny s částkou za vrácené zboží.

Nemělo by však dojít k zjevnému opotřebení. Zboží může být použito, ale je třeba myslet na náklady, které bude mít Elektrosvítidla, s.r.o. s uvedením zboží do původního stavu a které mohou být požadovány k úhradě.

Účtování těchto poplatků předejdete, pokud zboží uvede do původního stavu sami (očištění, zkompletování, správné zabalení apod.) S ohledem na různorodost zboží je každý případ odstoupení od smlouvy řešen individuálně.

Pro dodržení lhůty je rozhodující, kdy je odstoupení od smlouvy odesláno. . Lhůta pro odstoupení se tak považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle podnikateli oznámení, že od smlouvy odstupuje.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 14 kalendářních dnů, nikoliv pracovních, a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží spotřebitelem (např. převezme-li si zákazník zboží v pátek, doba pro odstoupení se počítá od soboty včetně).

Odstoupení od smlouvy můžete zaslat elektronicky prostřednictvím e-mailu.

V co nejkratším termínu od zaslání tohoto odstoupení je potřeba, abyste nám předali zakoupené zboží. V tomto případě nevzniká právo na proplacení nezbytných nákladů spojených s přepravou zboží k prodávajícímu.

Ke vrácenému zboží doporučujeme vždy přiložit dokument, který potvrdí, že jste zboží zakoupili u nás a usnadní nám identifikaci daného zboží a požadavku.

Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme Vám zboží pojistit a u Vašeho přepravce označit jako křehké.

Tato garance se nevztahuje na spotřební zboží (jako např. světelné zdroje - žárovky či zářivky).

 

ODPOVĚDNOST ZA VADY ZBOŽÍ, REKLAMACE:

Kupující je před prvním použitím povinnen prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu a následně se těmito informacemi důsledně řídit. V opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním věc poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti za vadu. Upozornění: Montáž svítidel smí provádět pouze odborná elektromontážní firma nebo osaba s elektromontážní kvalifikací! Záruční doba začíná běžet převzetím věci kupujícím.

Není-li kupující spotřebitel, je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno poškození, vyhotoví se záznam o poškození a prodávající je povinen poskytnout přiměřenou slevu z dodávky nebo dodat jiný bezvadný výrobek. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku již není možné uznat.

Spotřebitel by měl tyto kroky učinit také, vyhne se tak pozdějším problémům plynoucích z odpovědnosti za vady, které vznikly v důsledku přepravy (mechanické poškození). Během 14 dnů od doručení má spotřebitel prohlédnout veškeré dodané zboží a uplatnit námitky na mechanického poškození výrobku, k němuž mohlo dojít během přepravy či barevné odchylky. Na pozdější reklamace již nebude brán zřetel a není možné je uznat.

Záruka
Při prodeji námi dodávaného zboží je záruční doba 24 měsíců, není - li uvedeno jinak.  
Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Ten může být nahrazen dokladem o zakoupení věci, pokud obsahuje obchodní firmu prodávajícího, IČ a sídlo.

Spotřebitel při uplatnění záruky má:

  • jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.
  • jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy.
  • jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy.
  • jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.

Záruční doba běží od převzetí zboží.Do záruční doby se nepočítá doba od reklamace zboží až do doby, kdy je kupující povinen po skončení záruční opravy zboží převzít.

Dojde-li k výměně zboží za nové nebo k výměně součástky, na kterou je poskytnuta záruka, začíná běžet záruční doba znovu od začátku, od převzetí nového zboží (příp. od převzetí zboží s novou součástkou).

Na dárky ke zboží nelze výše uvedené uplatnit.

Reklamaci vyřizujeme v co nejkratším čase, max. však do třiceti dnů. V případě reklamace již neplatíte další poštovné za zaslání reklamovaného výrobku. 
V praxi u svítidel pokud dojde k poškození skleněné části svítidla je zasílán pouze tento díl, pokud je tento lehce vyměnitelný.
Jsou-li zjištěny jiné neodstranitelné závady, je zpravidla v případě nového svítidla dodán nový kus, v případě staršího zboží v záruční lhůtě je možné že bude zboží i opraveno (např. vypínač, čidlo a pod.)

Prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále prodávající vydá spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání.

Ke vrácenému zboží doporučujeme vždy přiložit dokument, který potvrdí, že jste zboží zakoupili u nás a usnadní nám identifikaci daného zboží a požadavku.

Před odesláním zboží doporučujeme kontaktaktovat  Elektrosvítidla, s.r.o. a domluvit se na co nejvhodnějším vyřízení reklamace.

Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme Vám zboží pojistit a u Vašeho přepravce označit jako křehké.

 

OCHRANA OSOBNÍCH DAT:

Používáním internetového obchodu www.elektrosvitidla.eu souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o Vás a Vašich nákupech po neurčitou dobu. Údaje o Vašich nákupech (jsou nutné pro zajištění dodávek zboží, vyřizování reklamací a podobně) jsou ukládány v bezpečné databázi a nejsou poskytovány třetím stranám a bude s nimi nakládáno dle zákona o ochraně osobních dat.

5. Upozornění

  • Odpovědnost za správnost údajů

    www.elektrosvitidla.eu upozorňuje, že informace na webových stránkách mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti či typografické chyby a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Společnost tedy nemůže bezvýhradně garantovat správnost jejich obsahu a nenese vůči jiné straně odpovědnost za škody, způsobené použitím informací z internetového obchodu nebo odkazovaných webových stránek, jestliže tyto informace nebyly na přání zákazníka následně písemně potvrzeny.

Nejprodávanější

LED pásek FLB6-H-WW

Cena: 11,00 Kč

LED pásek FLB6-H-W

Cena: 11,00 Kč